Tania Taboada Campelo, responsable de deseño de produto en Coroza, imparte un seminario aos alumnos

Actualidade

Tania Taboada Campelo, coordinadora do proxecto Hilandera e Suman 2 Solidaridad e Marcelino champagnat, e responsable de deseño de produto en Coroza, impartiu un seminario aos alumnos o día 15 de outubro de 2019.