Programación

O Grao en Xestión Industrial de Moda impártese na Facultade de Humanidades e Documentación, no Campus de Ferrol.

PLANIFICACIÓN DAS ENSINANZAS

4

CURSOS

240

CRÉDITOS A CURSAR (60 por curso)

60

CRÉDITOS FORMACIÓN BÁSICA

(25% da titulación)

138

CRÉDITOS MATERIAS OBRIGATORIAS

(58% da titulación)

12

CRÉDITOS MATERIAS OPTATIVAS

(5% da titulación)

18

CRÉDITOS PRÁCTICAS EXTERNAS

(5% da titulación)

12

CRÉDITOS TFG

(5% da titulación)

“o 40% dos créditos dO plan de estudos impártense en lingua inglesa, o que conferirá ao título a condición de bilingüe”

5

MÓDULOS

21%

DESEÑO E MODA

54 ECTS

41%

XESTIÓN EMPRESARIAL / MANAGEMENT

105 ECTS

17%

ENXEÑARÍA DE PROCESOS E SISTEMAS DE INFORMACIÓN

45 ECTS

7%

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

18 ECTS

14%

TRANSVERSAL OU MULTIDISCIPLINAR

36 ECTS

1º CURSO

1º Cuatrimestre

FORMACIÓN BÁSICA:

 • Historia da arte e da moda. FB. 6 ECTS
 • Fundamentos do diseño artístico da moda. FB. 6 ECTS
 • Fundamentos da economía: industria da moda. FB. 6 ECTS

MATERIAS OBRIGATORIAS:

 • Fundamentos da xestión da empresa de moda (1ª parte). OB. 6 ECTS
 • Xestión da cadea de suministro de moda I: aprovisionamento (1ª parte). OB. 6 ECTS

2º Cuatrimestre

FORMACIÓN BÁSICA:

 • Antropoloxía da moda. FB. 6 ECTS
 • Tendencias globais na moda: transformación dixital e sustentabilidade. FB. 6 ECTS
 • Aspectos xurídicos da industria da moda. FB. 6 ECTS

MATERIAS OBRIGATORIAS:

 • Fundamentos de xestión da empresa de moda. OB. 3 ECTS
 • Xestión da cadea de suministro de moda I: aprovisionamento (2ª parte). OB. 3 ECTS
 • Debuxo e expresión gráfica aplicados á moda. OB. 6 ECTS

2º CURSO

1º Cuatrimestre

FORMACIÓN BÁSICA:

 • Deseño de moda. FB. 6 ECTS
 • Ética e deontoloxía profesional da industria da moda. FB. 6 ECTS
 • Sistemas y Tecnoloxías da Información. FB. 6 ECTS
 • Fundamentos matemáticos e ferramentas para a análise de datos. FB. 6 ECTS

MATERIAS OBRIGATORIAS:

 • Marketing e investigación de mercados de moda (1ª parte). OB. 3 ECTS
 • Xestión contable e financieira na empresa de moda (1ª parte). OB. 3 ECTS

2º Cuatrimestre

FORMACIÓN BÁSICA:

 • Estética, estilismo y patronaje. FB. 6 ECTS

MATERIAS OBRIGATORIAS:

 • Marketing e investigación de mercados de moda (2ª parte). OB. 6 ECTS
 • Gestión contable y financiera en la empresa de moda (2ª parte). OB. 6 ECTS
 • Gestión de la cadena de suministro de moda II: gestión de operaciones. OB. 6 ECTS
 • Gestión sostenible de la cadena de valor de la moda. OB. 6 ECTS

3º CURSO

1º Cuatrimestre

MATERIAS OBRIGATORIAS:

 • Xestión da cadea de suministro de moda III: loxística e transporte. OB. 6 ECTS
 • Estratexias de promoción en moda I: comunicación. OB. 6 ECTS
 • Recursos Humanos e habilidades de xestión de empresas de moda.  OB. 6 ECTS
 • Planificación e control de xestión en empresas de moda. OB. 6 ECTS
 • Tecnoloxía: texidos e materiais. OB. 6 ECTS

2º Cuatrimestre

MATERIAS OBRIGATORIAS:

 • Distribución omnicanal de moda. OB. 6 ECTS
 • Internacionalización da empresa de moda.  OB. 6 ECTS
 • Modelos e técnicas de simulación empresarial: xogo de empresa. OB. 6 ECTS
 • Estratexias de promoción en moda II: publicidade y relacións públicas. OB. 6 ECTS
 • Inglés de negocios. OB. 6 ECTS

4º CURSO

1º Cuatrimestre

MATERIAS OBRIGATORIAS:

 • Xestión da innovación industrial en moda.  OB. 6 ECTS
 • Dirección estratéxica dunha empresa de moda. OB. 6 ECTS
 • Negocio dixital da moda  OB. 6 ECTS

TALLERES OPTATIVOS (elixir 2 de 5):

 • Taller 1: plan de empresa de moda. OP. 6 ECTS
 • Taller 2: aplicacións de xestión e tecnoloxías do coñecemento de moda. OP. 6 ECTS
 • Taller 3: fotografía de moda. OP. 6 ECTS
 • Taller 4: planificación, deseño e xestión de producto de moda. OP. 6 ECTS
 • Taller 5: xestión de tendencias e coleccións. OP. 6 ECTS

2º Cuatrimestre

PRÁCTICAS EXTERNAS. PE. 18 ECTS

TRABALLO DE FIN DE GRAO. TFG. 12 ECTS