Mobilidade Internacional

O alumnado de 3º e 4º ten a posibilidade de realizar unha mobilidade con fins de estudo. Se tes intención de solicitar unha mobilidade, normalmente en xaneiro publícase a nova Convocatoria de prazas de mobilidade internacional para o curso seguinte. Para obter información sobre os requisitos e condicións da convocatoria, recoméndase consultar a páxina web da Oficina de Relacións Internacionais.

REQUISITOS DE IDIOMAS

O estudante debe cumprir os requisitos de lingua estranxeira que se regulan na convocatoria, concretamente no apartado 4º da Convocatoria de prazas de mobilidade internacional para estudantes para o curso 2021/22: Erasmus + e Bilateral SM (publicada o 01/08/2021).

NIVEL A2 DE ALEMÁN, ITALIANO OU PORTUGUÉS

NIVEL B1 SE SON EN INGLÉS, FRANCÉS OU CALQUERA OUTRO IDIOMA

A acreditación debe ser válida no momento da solicitude, polo que non se poden presentar certificados despois do prazo. No lado do destino, pode haber requisitos de idiomas adicionais que os estudantes deben verificar).

Listaxe de centros

A listaxe de centros de destino que se ofertan actualmente está dispoñible na oferta de prazas de mobilidade internacional no apartado 5º que pode consultarse por centros e titulacións nesta ligazón.
É importante consultar en cada posible centro de destino a lingua en que se imparte a docencia, xa que se alguén desexa un destino para o cal non ten o correspondente certificado de idiomas, a solicitude rexeitarase, aínda que se solicitou outros para os que si se presenta certificado, poderá optar a estes.

As prazas de cada destino adxudícanse na resolución correspondente, ata que estean cubertas, baseándose nas preferencias indicadas, a nota do expediente e os idiomas a maiores dos do destino que se poidan acreditar. Unha vez o destino foi asignado, iníciase o proceso para poder realizar unha mobilidade que se xestiona a través da Oficina de Relacións Internacionais (ORI) do Campus de Ferrol e da coordinación Erasmus da Facultade Humanidades e Documentación. Esta información pódese consultar no punto 7º da Convocatoria de mobilidade onde se detallan os criterios de selección.

PARA MÁIS INFORMACIÓN:

Oficina de Relacións Internacionais do Campus de Ferrol

riferrol@udc.es | +34 881 013 634

Titor Erasmus do Grao de Xestión Industrial da Moda

Diego Crespo Pereira | diego.crespo@udc.es | +34 881 01 38 58