Mobilidade Erasmus

O alumnado de 3º e 4º ten a posibilidade de solicitar unha mobilidade Erasmus con fins de estudo. En cada curso, a partir de xaneiro, ábrense catro prazos para realizar a solicitude para o curso seguinte. Os prazos exactos de cada convocatoria e a información detallada poden consultarse na páxina web da universidade.

REQUISITOS

O principal requirimento para solicitar un destino é acreditar nivel A2 de alemán, italiano ou portugués, se as clases do centro de destino son neses idiomas, ou B1 se son en inglés, francés ou calquera outra lingua. A acreditación debe ser válida no momento da solicitude, polo que non se poden presentar certificados despois do prazo. Por parte do destino, é posible que haxa requirimentos adicionais de idiomas que deberán ser consultados polo alumnado.

NIVEL A2 DE ALEMÁN, ITALIANO OU PORTUGUÉS

NIVEL B1 SE SON EN INGLÉS, FRANCÉS OU CALQUERA OUTRO IDIOMA

Listaxe de centros

A listaxe de centros de destino que se ofertan actualmente está dispoñible na oferta de prazas de mobilidade internacional que pode consultarse por centros e titulacións.
É importante consultar en cada posible centro de destino a lingua en que se imparte a docencia, xa que se alguén desexa un destino para o cal non ten o correspondente certificado de idiomas, a solicitude rexeitarase, aínda que se solicitou outros para os que si se presenta certificado, poderá optar a estes.

As prazas de cada destino adxudícanse na resolución correspondente, ata que estean cubertas, baseándose nas preferencias indicadas, a nota do expediente e os idiomas a maiores dos do destino que se poidan acreditar. Unha vez a praza sexa asignada, iníciase o proceso para poder realizar a mobilidade, que se xestiona a través da Oficina de Relacións Internacionais de Ferrol e da coordinación Erasmus do centro.

PARA MÁIS INFORMACIÓN:

Oficina de Relacións Internacionais do Campus de Ferrol

riferrol@udc.es | +34 881 013 634

Titor Erasmus do Grao de Xestión Industrial da Moda

Diego Crespo Pereira diego.crespo@udc.es | +34 881 01 38 58