BASES LEGAIS

A UDC cumpre coa lexislación en materia de protección de datos e concretamente co Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril. Informámoslle que, mediante o enchemento do presente formulario, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nun ficheiro automatizado, conforme á lexislación, titularidade da Universidade da Coruña coa finalidade de poder xestionar a súa solicitude, así como para manterlle informado de futuras promocións, noticias e novidades relacionadas co sector.

 

A Universidade da Coruña comprométese a tratar de forma confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiros.

 

Vostede poderá de forma libre e voluntaria facilitar a información que se lle pide nos formularios salvo nos campos que aparecen como obrigatorios. A non introdución da información solicitada como obrigatoria poderá ter como consecuencia que non poida atenderse a súa solicitude.

 

Á súa vez, e en virtude do establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico a Universidade da Coruña informa que poderá utilizar as direccións de correo electrónico facilitadas, para remitirche información acerca dos seus produtos e servizos, avisos e ofertas e, en xeral, información de carácter comercial de interese relativa á actividade da empresa.

 

Así mesmo, informámoslle da posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal de forma presencial nas oficinas da Universidade da Coruña, acompañando copia de DNI, ou ben mediante correo postal dirixido a:
Rúa da Maestranza, 9. 15001 A Coruña

 

Para más información:

  • Teléfonos: 881011605 e 88101161
  • Correo electrónico: dpd@udc.gal