María Paola Guimerans Sánchez, autora de plataformas de recursos tecnolóxicos, imparte un seminario aos alumnos

Actualidade

María Paola Guimerans Sánchez, autora da plataforma de recursos tecnolóxicos PrototipadoLAB, E-textiles e Wereable Technology, impartiu un seminario aos alumnos o día 29 de abril de 2019.