Fernando Trébolle Rodríguez, de Adolfo Domínguez, imparte un seminario aos alumnos do grado

Actualidade

Fernando Trébolle Rodríguez, Trespass, S.A. de C.V. de Adolfo Domínguez, impartiu un seminario aos alumnos do grado o día 18 de outubro de 2018.